Ett av gruppens syften är att arrangera och bjuda in och arbeta kring ett forskningstema under året, följt av en eller flera workshops samt en tematisk publikation
www.archaeology.su.se/forskning/forskargrupper/pag-postdoc-gruppen

Dessa möten har deltagare både från den egna institutionen samt
inbjudna gäster från Sverige och utanför landets gränser. Exempel på teman som avhandlats är "Döda personers sällskap. Gravmaterialens identiteter och kulturella uttryck" (2008), "Sinnenas arkeologi" (2009), Making sense of things Archaeologies of sensory perception (2010), "To Tender Gender" (2012), ”Matters of Scale: Processes and Courses of Events in the Past and the Present (2012) samt miljöhumaniora (Enviromental Humanities). Gruppen vill dessutom stimulera diskussioner om pågående forskning genom mer informella möten, samt arrangera sessioner på nationella och internationella konferenser.

PAG 2014/15
Aikaterini Glykou
Daniel Sahlén
Anne Monikander
Christina Fredengren
Alison Klevnäs
Fredrik Fahlander
Mirja Arnshaw
 

PAG 2012
Hedvig von Ehrenheim
Fredrik Fahlander
Anna Kjellström
Alison Klevnäs
Adam Lindhagen
Maria Lowe Fri
Anne Monikander
Nanouschka Myrberg
Johannes Siapkas
Lena Sjögren

PAG 2011
Adam Lindhagen
Fredrik Fahlander
Fredrik Hallgren
Anna Kjellström
Maria Lowe Fri
Anne Monikander
Nanouschka Myrberg

PAG 2010
Ing-Marie Back Danielsson
Fredrik Fahlander
Fredrik Hallgren
Anna Kjellström
Nanouschka Myrberg
Johan Normark
Susanne Thedéen

PAG 2009
Ing-Marie Back Danielsson
Fredrik Fahlander
Ingrid Gustin
Anna Kjellström
Nanouschka Myrberg
Johan Normark
Susanne Thedéen
Torun Zachrisson

PAG 2008
Ing-Marie Back Danielsson
Ingrid Gustin
Annika Larsson
Nanouschka Myrberg
Susanne Thedéen