We congratulate Sigmund Oehrl, Elia Organista and Damien Huffer to their succesful grant applications.

  • Sigmund Oehrl, 14.822.000 kr from the Swedish Research council for the project: Forntida bilder 2.0. En digital utgåva av de gotländska bildstenarna. 
  • Elia Organista, 2.055.000 kr from the Swedish Research council for the project: Beteendemönster hos tidig Homo: Arkeologiska och tafonomiska studier av Philips Tobias Korongo-platsen (PTK), Olduvai Gorge, Tanzania
  • Damien Huffer, 375.644 kr from NOSHSWS-2 for a NOS-HS workshop