I laboratoriet sitter försökspersoner vid var sin dator och spelar olika typer av spel mot varandra. Spelen utformas för att likna olika vanliga situationer där man är tvungen att göra strategiska val och samspela med andra. Här kan du läsa mer om CEK-labbet.