Rumsnummer avser Wallenbergslaboratoriet där inget annat anges.
 

Föreståndare

 

Magnus Enquist

Professor i etologi vid Stockholms universitet

Studerar kulturell anpassning, kumulativ kultur och mänskligt tänkande.

Kontakt:

Rum: 412
Telefon: 08-16 40 55
E-post: magnus.enquist@intercult.su.se
Hemsida

 

 

Övriga disputerade forskare

 

Daniel Cownden

Fil Dr i matematik vid Stockholms universitet

I use mathematics to model the dynamics of cultural elements within a population. In particular I am interested in understanding how different mechanisms of cultural transfer lead to different patterns of cultural dynamics.

Kontakt:

Rum: 449
E-post: dcownden@gmail.com
Hemsida

 

 

Mícheál de Barra

Fil Dr i psychology vid Stockholms universitet

I'm interested in the role of infectious disease in the evolution of human behaviour. I'm studying how the emotion disgust influences disease avoidance behavior, and how cultural norms relevant to infection risk change over time.

Kontakt:

Rum: 446
E-post: micheal.debarra@lshtm.ac.uk

 

 

 

Gunilla Eriksson

Fil Dr i arkeologi vid Stockholms universitet

Mina huvudsakliga forskningsintressen är mat och ätande från ett kulturellt perspektiv, individen och förändringar över livstiden, amningsmönster i förhistorien, stenålder i Europa, tvärvetenskap. Kombinerar analyser av stabila isotoper på skelettmaterial med traditionellt arkeologiskt källmaterial, främst från Östersjöområdet.

Kontakt:

Rum: 216
Telefon: 08-16 11 62
E-post: gunilla.eriksson@arklab.su.se

 

 

Kimmo Eriksson

Professor i matematik/tillämpad matematik vid Mälardalens högskola

Forskningsintressen: spelteoretisk och evolutionär matematisk modellering av olika aspekter på mänskligt beteende; experimentella beteendestudier i spellaboratorium för att förstå mekanismer bakom tillit och samarbete.

Kimmo är för närvarande gästprofessor vid Stockholms universitet.

Kontakt:

Rum: 431
Telefon: 070-376 74 51
E-post: kimmo.eriksson@mdh.se
Hemsida

 

 

 

Stefano Ghirlanda

Professor i psykologi, biologi och antropologi

Stefano Ghirlanda är också professor vid Brooklyn College.

I develop theoretical models of cultural dynamics informed by everything we know about human behavior, from neuroscience to sociology, trying to understand how culture is created and evolves over time.

Kontakt:

E-post: drghirlanda@gmail.com
Hemsida

 

 

 

Sven Isaksson

Docent i arkeologi vid Stockholms universitet

Min forskning handlar om förhistorisk matkultur och näringsfång som jag studerar med hjälp av kemiska analyser av organiska lämningar i syfte att försöka förstå hur mat och ätande använts som kulturellt och socialt uttrycksmedel samt hur detta förändrats över tiden.

Kontakt:

Rum: 219
Telefon: 08-674 73 67
E-post: sven.isaksson@arklab.su.se

 

 

Arne Jarrick

Professor i historia vid Stockholms universitet
CV Arne Jarrick (417 Kb)

 

Kontakt:

Rum: 411
Telefon: 08-16 28 33
E-post: arne.jarrick@arklab.su.se

 

 

 

 

Anna Jon-And

Fil Dr vid Stockholms universitet

Jag är framför allt intresserad av språkförändring vid språkkontakt. Mitt nuvarande forskningsprojekt handlar om överföring och omstrukturering av portugisiskan i Angola.

Kontakt:

Rum: 442
E-post: anna.jon-and@ispla.su.se

 

 

 

 

Kerstin Lidén

Professor i arkeologi vid Stockholms universitet


Kontakt:

Rum: 213
Telefon: 08-16 29 48
E-post: kerstin.liden@arklab.su.se

 

 

 

 

 

Johan Lind

Docent i etologi vid Stockholms universitet

Jag är framför allt intresserad av djurs och människors beteenden och mentala förmågor, samt mänskligt tänkande.

Kontakt:

Rum: 441
Telefon: 08-16 27 47
E-post: johan.lind@zoologi.su.se
Hemsida

 

 

 

Patrik Lindenfors

Docent i ekologi vid Stockholms universitet

I carry out empirical studies of cultural evolutionary processes.

Kontakt:

Rum: 446
Telefon: 070-341 86 87
E-post: patrik.lindenfors@zoologi.su.se
Hemsida
 

 

 

Pontus Strimling

Fil Dr i matematik/tillämpad matematik vid Stockholms universitet

Jag studerar hur normer skapas, upprätthålls och förändras. För att besvara dessa frågor använder jag mig av kulturevolutionära modeller där aktörerna blandar irrationella impulser med medvetet övervägande. I samband med detta utför jag ekonomiska experiment och enkätundersökningar vars syfte är att förankra modellbygget i verkligheten. 2010 började jag studera ett specifikt normsystem; småskalig korruption (små mutor, nepotism etc). Här är det två frågor som dominerar: varför är det så svårt att bekämpa korruption och hur har det gått till när korrptionen minskat i ett land?

Kontakt:

Rum: 447
E-post: pontusstrimling@gmail.com

 

 

 

Maria Wallenberg Bondesson

Fil Dr i historia vid Stockholms universitet

Mina huvudsakliga forskningsintressen är: långsiktig förändring inom lagstiftningsområdet, särskilt i Sydvästra Asien, Frankrike, Kina och de nordiska länderna; väckelse- och frikyrkorörelser i Norden från 1700-tal till idag.

Kontakt:

Rum: 431a
Telefon: 08-16 39 55
E-post: mabo@arklab.su.se

 

 

 

Fredrik Jansson

Fil dr i matematik/tillämpad matematik vid Stockholm universitet

Studerar mänskligt beteende i interaktion med samhället, i synnerhet mellan grupper och i förhållande till normer och kulturella system, genom matematisk modellering av kulturell evolution, beteendeexperiment och statistisk dataanalys.
 

Kontakt:

Rum: 442
Telefon: 021-10 73 49
Hemsida

 

 

Doktorander och studenter

 

Elliot Aguilar

Doktorand i evolutionsbiologi

Elliot Aguilar är doktorand vid City University of New York.

Matematisk modellering av geneologiska processer inom kulturell evolution.

Kontakt:

Rum: 446
E-post: elliot.g.aguilar@gmail.com

 

 

 

Alexander Funcke

Doktorand i matematik vid Mälardalens högskola

Forskningsintressen: Korruptionsmodeller, med särskilt intresse för dynamiken hos systemisk korruption, och dess besläktade koordinationsspel.

Kontakt:

Rum: 331a
E-post: funcke@0z.se
Hemsida

 

 

 

Markus Jonsson

Doktorand i matematik vid Mälardalens högskola

Jag studerar stokastiska processer på heltalspartitioner, för närvarande med fokus på asymptotiska former på Youngdiagram.

Kontakt:

Rum: 442
E-post: markusrobertjonsson@gmail.com

 

 

 

 

Martin Kolk

Doktorand i demografi vid Stockholms universitet

Studerar intergenerationella mönster i demografiskt beteende.

Kontakt:

E-post: martin.kolk@sociology.su.se
Hemsida

 

 

 

 

 

Molly Sundberg

Doktorand i antropologi vid Uppsala universitet

My on-going PhD project addresses civic education and citizenship in Rwanda. Research interests include anthropological approaches to the state, development, membership in the nation and the state, neo-traditoinalisation and post-conflict challenges.

Kontakt:

Rum: 431
E-post: molly.sundberg@antro.uu.se

 

 

Administratörer

 

Maria Wojnar-Johansson

Administrativ chef

Ekonomi och personaladministration

Kontakt:

Rum: 214
Telefon: 08-16 21 77
E-post: mwj@arklab.su.se

 

Affiliates