Organisation

Föreståndare

Professor Magnus Enquist

Styrelse

Ledamöter i centrets styrelse är professor Östen Dahl (Institutionen för lingvistik), professor Erik Dahlquist (Institutionen för matematik och fysik, Mälardalens högskola), professor Kerstin Lidén (Institutionen för arkeologi och antikens kultur), professor Sören Nylin (Zoologiska institutionen), professor Kenneth Hyltenstam (Centrum för tvåspråkighetsforskning), samt docent Hans Temrin (Institutionen för biologisk grundutbildning).

Samarbetande institutioner

Centrum för evolutionär kulturforskning samarbetar med ett flertal institutioner vid Stockholms universitet samt Mälardalens högskola. Vi ser dock gärna ett utökat samarbete med andra institutioner och enskilda forskare med intresse för kulturella förändringsprocesser. För närvarande har vi ett aktivt samarbete med Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Institutionen för lingvistik och Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet samt Akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid Mälardalens högskola inom forskningsämnet matematik och tillämpad matematik.