För närvarande ger vi en kurs på masternivå i Humanetologi om 7,5 hp samt en kvällskurs på kandidatnivå i Människans evolution, också den om 7,5 hp.

Centret ansvarar också för evolutionsblocket på psykologutbildningen vid Karolinska Institutet. På sikt hoppas vi kunna bygga upp ett brett kursutbud med tvärvetenskaplig inriktning.

Vi är även tillgängliga för uppdragsundervisning på kurser som vill ha en introduktion till kulturell evolution och/eller evolutionsbiologi med fokus på människan.