CEK:s Seminarier

CEK:s seminarier

Med jämna mellanrum anordnas vid Centrum för evolutionär kulturforskning öppna seminarier. Forskare från olika discipliner bjuds in för att hålla dessa. Följande riktlinjer gäller för seminariernas karaktär:

  • Seminariets sluttid är 14.30. Dessförinnan ska 20-30 minuter ha lämnats för diskussion.
  • Seminariets tema är brett och innefattar allt som belyser hur kultur av mänsklig typ kan uppstå, bibehållas och förändras. Därför ska talare vara begripliga och intressanta för en allmän krets av forskare från olika ämnen och vara beredda att diskutera antaganden, metodval och resultat i relation till seminariets allmänna tema.

KONTAKT

Centrum för evolutionär kulturforskning - CEK

Föreståndare
Professor Magnus Enquist
Telefon: 08-16 40 55
E-post: magnus.enquist@intercult.su.se

Besöksadress
Wallenberglaboratoriet
Lilla Frescativägen 7
114 18 Stockholm

Hitta till oss | Stockholms lokaltrafik

Läs mer om CEK:s spelexperiment

Länk till spelexperiment

Öppna seminarier

CEK:s seminarier