Arkeologi

Om arkeologi

Arkeologi handlar om hur människans livsvillkor har förändrats under årtusendena och varför olika samhällen ser ut som de gör. Med arkeologisk forskning tolkar arkeologer spåren efter människorna som levde förr. Spåren kan t ex vara stenyxor, smycken och vapen, men även fornminnen och platser i landskapet, såsom runstenar, fornborgar, kyrkor och städer. Med hjälp av dessa kan vi få en föreställning om hur bl a makt, mentalitet och ritualer såg ut, samt hur de förändrats. Vidare diskuteras den fornnordiska gudavärlden och mötet med kristendomen. Arkeologins roll i dagens samhälle är också en viktig del. Ämnet är tvärvetenskapligt och teori blandas med praktik. Du får delta i utgrävningar, museibesök och exkursioner, vilket får dig att se din närmiljö med andra ögon.
Arbetsmöjligheterna finns inom fältarkeologi, samhällsplanering och museum, men du kan även ha nytta av kunskaperna inom media, skola och turism.
Ämnet arkeologi ger kritiska tolkningar av människans historia, från stenåldern fram till idag. Tyngdpunkten ligger vid förhistoriska perioder och vikingatid, men även medeltid och den historiska tiden behandlas.

KONTAKT

Ämnesansvarig
Mats Burström mats.burstrom@ark.su.se

Studierektor Forskarutbildning
Mats Burström mats.burstrom@ark.su.se

Studierektor Grundutbildning
Anna Kjellström studierektor@ark.su.se

Stf Studierektor Grundutbildning
Lena Sjögren studierektor@ark.su.se

Besöksadress
Wallenberglaboratoriet
Lilla Frescativägen 7
114 18 Stockholm

Hitta till oss | Stockholms lokaltrafik

In English