Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för arkeologi och antikens kultur
marinarkeologi

Ny bok: Aktuell marinarkeologi

Ny bok från institutionen! Aktuell marinarkeologi, red. Rune Edberg och Niklas Eriksson. Med bidrag från 12 forskare. Dessutom med professor em. Carl Olof Cederlunds bibliografi. Nr 8 i serien Stockholm Marine Archaeology Reports.

DH

Digital Humanities Now - 27-29 January 2021

Hosted at Stockholm University on 27-29 Jan 2021, this conference will showcase new and ongoing research in the broad Digital Humanities field.

Gandarve beslag

NY KURS: Mynt som arkeologisk och historisk källa

Till höstterminen 2020 erbjuder institutionen en kurs i numismatik. Ansökan görs via antagning.se från den 15 juli.

Bemanning Sommaren 2020

Bemanning för Institutionen för arkeologi och antikens kultur från 15 juni till 16 augusti 2020.

Två gravar från det gropkeramiska gravfältet Ajvide på Gotland. Till vänster en man i grav 54 begrav

DNA-studie ger ökad kunskap om stenålderns kontaktnät

Forskare har undersökt arkeologisk och genetisk information för att kunna belysa kulturella influenser från stridsyxekultur som finns i gravar på Gotland tillhörande den så kallade gropkeramiska kulturen.

Ny bild av samisk mat historiskt – ren inte alltid på menyn

Ny bild av samisk mat historiskt – ren inte alltid på menyn

Bilden av samisk kultur i historieforskningen är att den varit likriktad och utan större influenser utifrån under århundraden. Markus Fjellström visar en annan bild av samisk historia, där kulturen i Sápmi varit mycket mer varierad än man tidigare trott.

dighum

Ny forskarskola i digitala humaniora

Detta forskarskoletema syftar till att stödja och utveckla doktoranders arbetssätt inom olika ämnesområden som vill använda digitala element i sin metodik eller digitala källor i sina forskningsobjekt. Temat syftar till att erbjuda digitalt baserade forskningsmetoder som en möjlighet för studenter som ännu inte är medvetna om deras potential för att handskas med aktuella forskningsfrågor eller för att finna nya.

Markus Fjellström

Ny avhandling - Markus Fjellström - Food cultures in Sápmi

I den här sammanläggningsavhandlingen har jag med hjälp av studier kring matkultur, intag av föda och förhållandet till människor och djur belyst den kulturella heterogenitet som rått i Sápmi från ca 600 till 1900 efter vår tideräkning.

Feuerborn

Tatiana Richtman Feuerborn - Genomic Insights into the Population History of Circumpolar Arctic Dogs

The Siberian and North American Arctic have both borne witness to numerous migrations of humans and with them their dogs. This PhD thesis is based on whole genome data from 22 Siberian dogs and 72 North American Arctic dogs, in addition to 186 mitochondrial genomes Siberian and North American Arctic dogs.

Blå platta

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Omslag: Polygonal Columns in Greek Architecture

Ny avhandling - Therese Emanuelsson-Paulson - Polygonal Columns in Greek Architecture

The main purpose of the research is to study the development, distribution, design, function and use of polygonal columns in order to create a new understanding on how they fit in the development of Greek architecture.

Cultural Evolution Symposium: Animal intelligence

POSTPONED! Cultural Evolution Symposium: Animal intelligence

The Centre for Cultural Evolution invites to an open symposium on Animal intelligence: theoretical concerns, replications crisis, and future directions.

Runstenar Trosa bro Sö359 2004. Foto: Wikimedia Commons.

Torun Zachrisson om runstenar i Bildningspodden

Docent Torun Zachrisson talar om vikingatida runstenar i Bildningspodden.

Dangerous food - Artikel av Kerstin Lidén omnämns i Science Magazine

Artikeln "Dangerous food. Climate change induced elevated heavy metal levels in Younger Stone Age seafood in northern Norway" av Kerstin Lidén tillsammans med Hans Peter Blankholm, Nikola Kovacevic och Karin Angerbjörn omnämndes i Science Magazine.

CPG

Gamla gener i nytt centrum

Mammutar, människor eller mikrober. Nya Centrum för paleogenetik samlar forskare som undersöker hårt nedbrutet DNA. Målen kan vara att ta reda på mer om varför mammutarna dog ut, eller hur människor migrerat genom tiderna.

Sigtuna

DNA-studier ger ny syn på Sveriges historia

Det stora Atlasprojektet har ändrat bilden av hur Skandinavien befolkades och hur jordbruket spreds over Europa. Forskning som gått från kontroversiell till konventionell.

Omslag till Rum utan utsikt

Ny avhandling - Linda Qviström - Rum utan utsikt

Avhandlingen studera ljus, utsikt och insyn i den profana arkitekturen. Utgångspunkten är att upplevelser av dagsljus och möjligheter till insyn och utsikt har påverkat både dem som vistades inne i byggnaden och förhållandet till landskap och människor utanför.

Matti Wiking Leino strövar i sin odling av

Matti Wiking Leino - forskare och ledamot i Kålrotsakademien

Vår forskare Matti Wiking Leino och ledamot i kålrotsakademien har nyligen givit ut boken Underbara kålrötter. Kålrotsakademin var troligen en anledning till att kålrot serverades på Nobelmiddagen 2018.

Burial textiles

Ny avhandling - Anita Malmius: Burial textiles

Textiles have always played an important role in human prehistory. Weaving and other types of handicraft demanded logical thinking and creativity. This thesis deals with textiles found in burials in Mälardalen, east central Sweden, in 500–800 AD.

Slagstahällen

Nytt FoU projekt: Digitala bilder för forskning och publik

Riksantikvarieämbetet har beviljat FoU medel till projektet: Digitala bilder för forskning och publik.

Greta Arwidsson

Ny biografi om pionjären Greta Arwidssons liv som professor i arkeologi och kvinna inom akademin

Greta Arwidsson (1906–1998) var pionjär och föregångare – 1963 valdes hon in i Kungl. Vitterhetsakademien som första kvinnliga svenska ledamot. Några år tidigare, 1956, hade hon utsetts till Sveriges första kvinnliga professor i arkeologi - av tradition ett ämne dominerat av män - vid Stockholms högskola. Som landsantikvarie på Gotland blev hon känd för sitt stora engagemang för fornvården och fick smeknamnet "Forngreta".

Korn donerat av kyrkoherden Johan Laestadius.

Laestadius, missväxt och korn i Norrbotten

Kan en enda man ha påverkat vad som odlats över stora delar av Norrbottens län? Ja, det tror forskare vid Linköpings och Stockholms universitet, men det var inte vilken man som helst. Det handlar om prästen Lars-Levi Laestadius (1800-1861), grundaren av den Laestadianistiska väckelserörelsen och nyligen omskriven i Mikael Niemis roman ”Koka björn”.

Bergsgraven

Båtyxkulturen i nytt ljus

I en tvärvetenskaplig studie som publiceras i Proceedings of the Royal Society B utförde ett internationellt forskarlag arkeologiska, genetiska och analyser av stabila isotoper för att försöka förstå uppkomsten och demografiska processer förknippade med den s.k. Båtyxkulturen/Stridsyxekulturen i Skandinavien. Resultaten antyder att migrationsprocesser har varit betydelsefulla för spridningen av kulturyttringarna.

Dagens schema
länk till Forskarseminarier antikens kultur och samhällsliv
länk till Forskarseminarier arkeologi
Tid för forntid_öppna föreläsningar
Humanvetenskaplig miljöforskning puff
Information om larm
Auxilia - analys- och konserveringsuppdrag
fb