Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för arkeologi och antikens kultur
CPG

Gamla gener i nytt centrum

Mammutar, människor eller mikrober. Nya Centrum för paleogenetik samlar forskare som undersöker hårt nedbrutet DNA. Målen kan vara att ta reda på mer om varför mammutarna dog ut, eller hur människor migrerat genom tiderna.

Sigtuna

DNA-studier ger ny syn på Sveriges historia

Det stora Atlasprojektet har ändrat bilden av hur Skandinavien befolkades och hur jordbruket spreds over Europa. Forskning som gått från kontroversiell till konventionell.

Andrén

8:e storleken i Serafimerordens band till Professor Anders Andrén

Professor Anders Andrén fick H.M. Konungens Medalj 8:e storleken i Serafimerordens band för framstående insatser inom det arkeologiska forskningsområdet.

Medaljen delades ut av Kungen vid en ceremoni på Kungliga slottet 4 februari 2020.

Omslag till Rum utan utsikt

Ny avhandling - Linda Qviström - Rum utan utsikt

Avhandlingen studera ljus, utsikt och insyn i den profana arkitekturen. Utgångspunkten är att upplevelser av dagsljus och möjligheter till insyn och utsikt har påverkat både dem som vistades inne i byggnaden och förhållandet till landskap och människor utanför.

Matti Wiking Leino strövar i sin odling av

Matti Wiking Leino - forskare och ledamot i Kålrotsakademien

Vår forskare Matti Wiking Leino och ledamot i kålrotsakademien har nyligen givit ut boken Underbara kålrötter. Kålrotsakademin var troligen en anledning till att kålrot serverades på Nobelmiddagen 2018.

Burial textiles

Ny avhandling - Anita Malmius: Burial textiles

Textiles have always played an important role in human prehistory. Weaving and other types of handicraft demanded logical thinking and creativity. This thesis deals with textiles found in burials in Mälardalen, east central Sweden, in 500–800 AD.

Slagstahällen

Nytt FoU projekt: Digitala bilder för forskning och publik

Riksantikvarieämbetet har beviljat FoU medel till projektet: Digitala bilder för forskning och publik.

Greta Arwidsson

Ny biografi om pionjären Greta Arwidssons liv som professor i arkeologi och kvinna inom akademin

Greta Arwidsson (1906–1998) var pionjär och föregångare – 1963 valdes hon in i Kungl. Vitterhetsakademien som första kvinnliga svenska ledamot. Några år tidigare, 1956, hade hon utsetts till Sveriges första kvinnliga professor i arkeologi - av tradition ett ämne dominerat av män - vid Stockholms högskola. Som landsantikvarie på Gotland blev hon känd för sitt stora engagemang för fornvården och fick smeknamnet "Forngreta".

Korn donerat av kyrkoherden Johan Laestadius.

Laestadius, missväxt och korn i Norrbotten

Kan en enda man ha påverkat vad som odlats över stora delar av Norrbottens län? Ja, det tror forskare vid Linköpings och Stockholms universitet, men det var inte vilken man som helst. Det handlar om prästen Lars-Levi Laestadius (1800-1861), grundaren av den Laestadianistiska väckelserörelsen och nyligen omskriven i Mikael Niemis roman ”Koka björn”.

Bergsgraven

Båtyxkulturen i nytt ljus

I en tvärvetenskaplig studie som publiceras i Proceedings of the Royal Society B utförde ett internationellt forskarlag arkeologiska, genetiska och analyser av stabila isotoper för att försöka förstå uppkomsten och demografiska processer förknippade med den s.k. Båtyxkulturen/Stridsyxekulturen i Skandinavien. Resultaten antyder att migrationsprocesser har varit betydelsefulla för spridningen av kulturyttringarna.

Föremål från en utgrävning. Foto: Lena Holmquist

Studie visar att hälften av föremålen slängs vid utgrävningar

Häften av de metallföremål som hittas vid arkeologiska utgrävningar slängs och det saknas uttalade riktlinjer för vad som ska bevaras. Det visar en ny studie av arkeologer.

Potsherd with typical ornamentation of Säräisniemi 1 wares (KM30561:799). Photo: P. Pesonen

Early pottery use in Finland

A newly published study undertaken at the Archaeological Research Laboratory, Stockholm University, in collaboration with the Finnish Heritage Agency in Helsinki, demonstrates new evidence of pottery use from early pottery sequences recovered from coastal and inland hunter-gatherer sites in present-day Finland.

tuggummi

Skandinaviens äldsta mänskliga DNA hittat i tuggummi

De första människorna som bosatte sig i Skandinavien för mer än 10 000 år sedan lämnade sitt DNA efter sig i tuggummin bestående av tuggade klumpar av kåda från björkbark. Detta framgår av en ny studie utförd vid Stockholms universitet och som publiceras i tidskriften Communications Biology.

Carrowmore

Stenålderns megalitgravar i nytt ljus – användes av släktgrupper

I en ny studie, som publicerats i tidskriften Proceedings of National Academy of Sciences USA, visar en internationell forskargrupp att det fanns släktskapsband mellan individer som begravts i megalitgravar för över 5000 år sedan. Studien genomfördes inom ramen för Atlasprojektet vid Stockholms universitet och Uppsala universitet. Släktskapsrelationerna visar att megaliterna användes av släktgrupper under stenåldern i nordvästra Europa.

julbock

Julbockarnas hemlighet

Ibland finns svaren på forskningsproblem i de mest oväntade källmaterialen. Forskare vid Stockholms och Linköpings universitet som länge arbetat med genetiska studier av äldre jordbruksväxter eftersökte historiska prov av råg. De visade sig att materialet de sökte fanns bevarat – i form av gamla julbockar.

workshop mammals

Second meeting of the ICAZ (International Council of Archaeozoology) Marine Mammal Working Group

In September 2019 the second meeting of the ICAZ (International Council of Archaeozoology) Marine Mammal Working Group MMWG will be organized at the University of Cambridge by Aikaterini Glykou (Coordinator of the MMWG, Stockholm University) together with James Barrett (McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge).

bone trade

New work investigating how to ethically advance the use of machine learning to track online crime

An increasing number of research projects seek to use machine learning and computer vision for a wide variety of image classification tasks, not just within archaeological, forensic or art crime research. However, many ethical considerations are raised in the use of these technologies especially where online or social media data is concerned (even when the data is publicly available and kept anonymous).

social learning

A new computational theory of social learning in animals

Associative mechanisms can result in transfer of information and behaviour from experienced to naive individuals. A new model and results from the Centre for Cultural Evolution show that associative processes supported by genetic predisposition can account for most types of social learning processes found in nonhuman animals.

Dagens schema
länk till Forskarseminarier antikens kultur och samhällsliv
länk till Forskarseminarier arkeologi
Tid för forntid_öppna föreläsningar
Humanvetenskaplig miljöforskning puff
Information om larm
Auxilia - analys- och konserveringsuppdrag
fb