Du kan nå oss via:

Vår facebookgrupp: STARK (Stockholms arkeologer)
Vår instagram: stockholms_arkeologer
Vår mejl: stark.stockholms.arkeologer@gmail.com

STARKs styrelse 2015/2016:

Ordförande: Emma van Eelen
Vice ordförande: Sabina Larsson
Kassör: Tina Svensson
Vice kassör: Michael Doeser
Sekreterare:Ellen Ingers
Klubbmästare: Joel Karlsson
Nöjeskreatör: Daniel Matsenius
Ledamot: Nina Puhakka
Ledamot: Emelie Byström
Ledamot: Ellen Korsström
 
Revisor: Jacob Holmring