Studentliv

ÄRA (Ämnesrådet för Institutionen för Arkeologi och Antikens kultur)

Ämnesrådet är studentrådet vid institutionen för Arkeologi och Antikens kultur. Det är ett forum för studenterna på både grund- och avancerad nivå att påverka utbildningen och miljön på institutionen.

Studentlivsinformation från Stockholms universitet

På SU:s centrala webb hittar du information om det mesta som du behöver veta som student.

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70

Utbildningar inom arkeologi och antikens kultur och samhällsliv

Till utbildningskatalogen