JONAS

KONTAKT

Postadress
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Stockholms universitet
Wallenberglaboratoriet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress
Wallenberglaboratoriet
Lilla Frescativägen 7
114 18 Stockholm
(lastkaj finns)

Fakturaadress
Stockholms universitet
108 Arkeologi och antikens kultur
Box 50741
20270 Malmö

(för utländska leverantörer gäller dock postadressen)

Studentexpedition
Christina Larsson
e-post: christina.larsson@ark.su.se
Tel: 08-16 33 80
 

Stockholms universitetsbibliotek

Stockholms universitetsbibliotek