Styrdokument

Jämställdhet, jämlikhet, likabehandling

Alla anställda och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder.

Miljöarbete

Miljörepresentant på Institutionen för arkeologi och antikens kultur Anna Hammervik.

KONTAKT

Postadress
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Stockholms universitet
Wallenberglaboratoriet
106 91 Stockholm

Faxnummer
Antikens kultur och samhällsliv:
08-16 13 62
Arkeologi, Arkeologiska- och osteoarkeologiska forskningslaboratorierna:
08-674 73 66

Besöks-/leveransadress
Wallenberglaboratoriet
Lilla Frescativägen 7
114 18 Stockholm
(lastkaj finns)

Fakturaadress
Stockholms universitet
Ref. 108
Box 50741
20270 Malmö

(för utländska leverantörer gäller dock postadressen)

Organisationsnummer
202100-3062
 

Hitta till oss | Stockholms lokaltrafik

Information om larm