Ylva Telldahl disputerar onsdagen den 19 december klockan 13.00

på avhandlingen Working animals and skeletal lesions. Palaeopathology of cattle and horse in Iron Age and medieval Öland, Sweden.

Lokal: Botaniska institutionens hörsal.