Torsdagen den 22 september talar Kerstin O. Näverskiöld om sitt avhandlingarbete

Vikingatidens mångtydiga sköldar

Föreläsningen äger rum i Wallenberglaboratoriet, i föreläsningssalen på plan 4.
Ingen föranmälan krävs.
Varmt välkomna!