Torsdagen den 20:e april föreläser Anna Röst om: Fragmenterade platser, ting och människor: hur man hanterade döden under yngre bronsålder - äldsta järnålder i Sörmland.

Föreläsningen äger rum i Wallenberglaboratoriet kl. 18.00- 19.00, i föreläsningssalen på plan 4.

Varmt välkomna!