Torsdagen 2 februari 14:00 håller Professor Torstein Sjövold ett kortseminarium på plan 2, AFL. 

"En nyutgrävd vikingatida båtgrav från Ness på Hamaröy, Nordland i Norge"

Seminarieformen är tänkt att fungera som ett kortare inlägg i forskningsdebatten eller ge information om pågående forskning och grävningsprojekt.
Tiden är begränsad till 30 minuter varefter diskussion fortsätter till kaffet, 14:30, på plan 1.

Alla är välkomna.