Elisabeth Niklasson disputerar i arkeologi
fredagen den 26 februari 2016, kl 13.00.

Avhandlingens titel: Funding Matters: Archaeology and the political economy of the past in the EU

Lokal: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati.