Med älgen i huvudrollen: om fångstgropar, hällbilder och skärvstensvallar i mellersta Norrland.

Opponent: Lise Nordenborg Myhre, arkeolog och vetenskapsteoretiker.

Lokal: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus Svante Arrhenius väg 8.

Tid: Fredag 16 decemberkl 13.