Cecilia Ljung disputerar i arkeologi lördagen den 14 maj 2016, klockan 10.

Avhandlingens titel: Under runristad häll. Tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige.
Opponent Peter Carelli, Statens historiska museer.

Lokal: DeGeersalen, Geovetenskapens hus.