02/03: Johnny Karlsson: Hornhantverk i Birka och Sigtuna -handelsnätverk manifesterade i råvaruanvändning.

20/04: Anna Röst: Fragmenterade platser, ting och människor: hur man hanterade döden under yngre bronsålder - äldsta järnålder i Sörmland.

18/05: Ingrid Berg: Arkeologen som äventyrare - från Schliemann till Indiana Jones.

Tid:18-19

Plats: Föreläsningssalen på plan 4.

Varmt välkomna!