Internt

Internt

Här finns information för dig som är anställd (inkl. doktorander oavsett finansiering) vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur.

Informationen fylls på och uppdateras kontinuerligt. Generella regler som gäller hela universitetet hittar du på SU:s centrala webbsidor under fliken Medarbetare.

KONTAKT

Prefekt
Kerstin Lidén
e-post: kerstin.liden@arklab.su.se
Tel: 08-16 29 48

Postadress
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Stockholms universitet
Wallenberglaboratoriet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress
Wallenberglaboratoriet
Lilla Frescativägen 7
114 18 Stockholm
(lastkaj finns)

Fakturaadress
Stockholms universitet
108 Arkeologi och antikens kultur
Box 50741
20270 Malmö
(för utländska leverantörer gäller dock postadressen)