Universitetets information om utbildning på forskarnivå:

Utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet

 

Humanistiska fakultetens information om utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå