Ole Stilborg berättar om “Pottery genetics. A ceramics view on neolithisation in Northern Europe.”

Seminariet börjar kl. 14.00 och slutar 14.30, med efterföljande fika i lunchrummet på plan ett.