Onsdagen den 11 januari, kl. 10, de Geersalen, Geovetarhuset

Johnny Karlsson disputerar på avhandlingen Spill. Om djur, hantverk och nätverk i Mälarområdet under vikingatid och medeltid.

Opponent: Mats Roslund, Lund

 

Torsdagen den 12 januari, kl 9-17.30

Det internationella symposiet Grave disturbance in early medieval Europe, organiserat av Alison Klevnäs. Deltagande endast efter anmälan.

 

Fredagen den 13 januari, kl 13-15 (obs tid och dag!)

Dawn M Hadley, Sheffield: The winter camp of the Viking Great Army at Torksey.

 

Onsdagen den 25 januari, kl 15-17

Niklas Eriksson: Tidigmoderna farleder. Om övervakning och kontroll av kust och skärgård

 

Onsdagen den 1 februari, kl 15-17

Introduktionsseminarium med nya doktorander i laborativ arkeologi

Maiken Hemme Bro-Jørgensen: Human exploitation and adaption of ancient harp seals in the Baltic Sea

Jack Dury: Dealing with radiocarbon reservoir effects in human and faunal skeletal remains

Alison Harris: Titel meddelas senare

Anne-Marijn Snaaijer: Tracing osteoporosis from past to present: an interdisciplinary approach

 

Onsdagen den 8 februari, kl 15-17

Fredrik Fahlander: Materiella bilder - visuella uttryck i bronsålderns bildbruk

 

Onsdagen den 22 februari, kl 15-17

Björn Nilsson, Lund: Mot en Blå Arkeologi. Nya perspektiv på stenålderns havslandskap i Östersjön för 10.000 år sedan
 Björn Nilsson_170222_abstract (209 Kb)

 

Onsdagen den 1 mars, kl 15-17

Visning och diskussion av utställningen History Unfolds på Statens Historiska Museum. Någon eller några av de medverkande konstnärerna kommer att delta. Samling i museets entré.

 

Onsdagen den 8 mars, kl 15-17

Gunnar Almevik, Göteborg: Hemse stavkyrka – nya frågor till ett gammalt källmaterial

 

Onsdagen den 15 mars, kl 15-17

Helena Victor och Ludvig Papmehl-Dufay, Kalmar: När tiden stannade: Livsöden och dödsögonblick i Sandby borg

 

Onsdagen den 22 mars, kl 15-17

Ylva Sjöstrand, Uppsala: Exponering av ontologisk multiplicitet. Ett förslag till ett arkeologiskt revitaliserat konstbegrepp

 

Onsdagen den 29 mars, kl 15-17

John Schofield, York: Never Mind the Sex Pistols: Here’s the Heritage

 

Onsdagen den 5 april, kl 15-17

Ola Georg, Härnösand: Myntfynd (romersk järnålder-medeltid) från senare års arkeologiska undersökningar i Västernorrland - och vad mynten berättar

 

Onsdagen den 19 april, kl 15-17

Ann-Louise Schallin: Walking on the Wild Side. Exempel på arenor och praktik för rituella skådespel i det egeiska området

 

Onsdagen den 26 april, kl 15-17

Introduktionsseminarium med nya doktorander

Georgia Galani, Antikens kultur och samhällsliv: Individual settlers of Italic origin in the Greek sanctuaries: An economic perspective

Helena Günther, Arkeologi: Djur och människor i norra Fennoskandiens stenålder – relation i kontinuitet och förändring

Bettina Stolle, Osteoarkeologi: From daily use to ritual abstraction: The social zooarchaeology of Helgö, Ekerö parish

 

Onsdagen den 3 maj, kl 15-17

Torun Zachrisson, Anna Kjellström och Cecilia Ljung: Skärningspunkt Sigtuna – de första människorna i Sveriges äldsta stad

 

Onsdagen den 10 maj, kl 15-17

Claudia Theune-Vogt, Wien: Contemporary archaeology – current research questions and new perspectives

 

Onsdagen den 17 maj, kl 15-17

Hans Ahlgrens slutseminarium: Mänsklig påverkan på vilda djurpopulationer på stenåldern

Extern granskare: Meddelas senare

 

Onsdagen den 24 maj, kl 15-17

Olalla Lopez Costas, Santiago de Compostela: Interpreting perinatal necropolis in Iberian Antiquity

 

Onsdagen den 31 maj, kl 15-17

Anna Andréassons halvtidsseminarium: Den medeltida trädgården i Norden – som plats, idé och materiell kultur

 

Onsdagen den 7 juni, kl 15-17

Florent Audys slutseminarium: The Re-Use of Coins as pendants in Viking-Age Scandinavia. Extern granskare: Ingmar Jansson