Forskningsprojekt

KONTAKT

Prefekt
Kerstin Lidén
prefekten@ark.su.se
tfn 08-16 29 48

Ämnesansvarig Antiken
Arja Karivieri
arja.karivieri@antiken.su.se
tfn 08-16 33 66

Ämnesansvarig Arkeologi
Anders Andrén
anders.andren@ark.su.se
tfn 08-16 33 65

Ämnesansvarig Laborativ arkeologi
Kerstin Lidén
kerstin.liden@afl.su.se
tfn 08-16 29 48

Ämnesansvarig Osteoarkeologi
László Bartosiewicz
laszlo.bartosiewicz@ofl.su.se
tfn 08-16 4619


Studierektor, forskarutbildning
Mats Burström
mats.burstrom@ark.su.se
tfn 08-16 2095 

Stockholms universitetsbibliotek