Forskningsområden

Forskningsområde Antikens kultur och samhällsliv

Antikens kultur och samhällsliv utforskar framför allt de grekiska och romerska kulturerna i Medelhavsområdet och alla områden som någon gång varit beroende av dessa. I tiden rör vi oss från äldsta stenåldern till ca 500 e.Kr.

Forskningsområde Arkeologi

Vi bedriver arkeologisk forskning inom en rad olika ämnen som tidsmässigt sträcker sig från stenålder till och med nutid. Ett särskilt starkt forskningsfält är historisk arkeologi och samtidsarkeologi.

Forskningsområde Laborativ arkeologi

Arkeologi med laborativ analys är den disciplin där man använder naturvetenskapliga metoder tillsammans med traditionella arkeologiska metoder och modern teoribildning för att lösa arkeologiska problem.

Forskningsområde Numismatik

De första importerade mynten kom till Sverige kort tid efter Kr. f. Den äldsta inhemska myntningen skedde i Sigtuna ca 995-1030. I Sverige har det hitttas närmare 700.000 mynt och de utgör basen för forskningen där målet är att sätta mynt, myntningen och myntcirkulationen in i ett större sammanhang; ekonomiskt, politiskt, administrativt och socialt.

Forskningsområde Osteoarkeologi

Vid laboratoriet pågår flera forskningsprojekt som berör både animala och humana skelettmaterial från mesolitisk till modern tid.

KONTAKT

Prefekt:
Kerstin Lidén
e-post: kerstin.liden@arklab.su.se
Tel: 08-16 29 48

Ämnesansvarig Antiken:
Arja Karivieri
e-post: arja.karivieri@antiken.su.se

Ämnesansvarig Arkeologi:
Anders Andrén
e-post: anders.andren@ark.su.se
 
Ämnesansvarig Laborativ arkeologi:
Kerstin Lidén
e-post: kerstin.liden@afl.su.se

Ämnesansvarig Osteoarkeologi:
László Bartosiewicz
e-post: laszlo.bartosiewicz@ofl.su.se

Studierektor, forskarutbildning:
Mats Burström
e-post: mats.burstrom@ark.su.se
Tel: 08-16 2095 

Stockholms universitetsbibliotek