Forskning

Forskningsdatabasen vid Stockholms universitet

I Stockholms universitets forskningsdatabas finns information om universitetets enskilda forskare, forskargrupper, deras forskningsprojekt och forskningskontrakt (projekt finansierade med externa medel).

Anslag från Riksbankens jubileumsfond

för projektet: Böckernas folk - islamiska och judiska perspektiv på medeltidens Europa. Mats Roslund Huvudsökande, Anders Andrén medsökande.

Arkeologi Ledande Forskningsområde vid Stockholms universitet

Den 31 mars 2011, beslutade rektor om Stockholms universitets nya ledande forskningsområden. Fakulteterna vid universitetet har identifierat vilken forskning som kan anses vara ledande nationellt och ha hög status internationellt.

KONTAKT

Prefekt:
Kerstin Lidén
e-post: kerstin.liden@arklab.su.se
Tel: 08-16 29 48

Ämnesansvarig Antiken:
Arja Karivieri
e-post: arja.karivieri@antiken.su.se

Ämnesansvarig Arkeologi:
Anders Andrén
e-post: anders.andren@ark.su.se
 
Ämnesansvarig Laborativ arkeologi:
Kerstin Lidén
e-post: kerstin.liden@afl.su.se

Ämnesansvarig Osteoarkeologi:
László Bartosiewicz
e-post: laszlo.bartosiewicz@ofl.su.se

Studierektor, forskarutbildning:
Mats Burström
e-post: mats.burstrom@ark.su.se
Tel: 08-16 2095 

Stockholms universitetsbibliotek